• office@smeprojects.ro
  • Piata Walter Maracineanu, nr. 1-3, etaj 1, Sector 1, București

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în calitate de beneficiar al proiectului Diaspora ReSTART (POCU/89/3/7/107561), publică astăzi, 18 septembrie 2018, rezultatele finale ale procesului de evaluare a planurilor de afaceri depuse în concursul organizat în acest proiect.

Documentul prezentat mai jos prezintă patru categorii de aplicanți, în funcție de situația lor după ce planul de afaceri a fost evaluat în conformitate cu regulamentul de concurs Diaspora ReSTART:

– planuri de afaceri propuse pentru finanțare în proiect (60 la număr);

– planuri de afaceri propuse pentru a fi incluse pe lista de rezerve (10 la număr);

– planuri de afaceri admise în faza A a evaluării, dar care nu au întrunit punctaj suficient pentru a putea fi propuse pentru finanțare sau pentru lista de rezerve (34 la număr);

– planuri de afaceri respinse în faza A a evaluării (45 la număr).

Rezultatele finale ale procesului de evaluare sunt prezentate aici.

Persoanele care au fost selectate pentru finanțare vor primi în cursul zilelor următoare un calendar detaliat al activităților la care urmează să participe, în conformitate cu graficul de implementare a proiectului Diaspora ReSTART.

Pe scurt, următoarele două etape importante din proiect sunt:

– Începând cu data de 19 septembrie 2018 demarează activitatea de mentorat la care trebuie să participe în mod obligatoriu toate persoanele propuse pentru finanțare, în cazul în care doresc să obțină efectiv această finanțare nerambursabilă. Această activitate durează 3 luni;

– Începând cu data de 19 decembrie 2018 demarează activitatea de înființare a întreprinderilor și de semnare a acordurilor de finanțare cu respectivele întreprinderi în proiectul Diaspora ReSTART, doar pentru acele persoane / planuri de afaceri care finalizează cu succes activitatea de mentorat.