• office@smeprojects.ro
  • Piata Walter Maracineanu, nr. 1-3, etaj 1, Sector 1, București

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 proiectul Diaspora ReSTART, proiect finanțat prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu ADR Nord-Est, Global Commercium Development SRL, Fundația C.A.E.S.A.R. și Metodo Estudios Consultores SL din Spania.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana din regiunile mai puțin dezvoltate ale României de către românii din Diaspora. În mod concret, proiectul oferă în mod gratuit un pachet de servicii în vederea dezvoltării a 60 de start-up-uri.

Pachetul de servicii este format din:

– Servicii de formare antreprenorială prin intermediul unui curs online personalizat (curs de 120 de ore). Pe parcursul acestui curs, participanții vor fi asistați de tutori pentru fundamentarea și elaborarea unui plan de afaceri viabil;

– Finanțare complet nerambursabilă de până la 40.000 Euro pentru start-up-uri;

– Servicii de consiliere, mentorat și asistență în vederea dezvoltării start-up-ului în primii ani de activitate.

Concursul de planuri de afaceri a demarat la nivelul lunii februarie 2018, cu termen de finalizare a perioadei de primire a planurilor în august 2018. Evaluarea este realizată de șase experți din echipele organizațiilor implicate în implementarea proiectului.

Platforma online pentru depunerea planurilor de afaceri poate fi accesată pe site-ul proiectului www.diasporarestart.ro sau direct la adresa www.concurs.diasporarestart.ro. După crearea unui cont dedicat de utilizator, participanții la concurs pot completa secțiunile planului de afaceri, respectiv:

1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri

2. Analiza SWOT a afacerii

3. Schema organizatorică și politica de resurse umane

4. Descrierea afacerii (a principalelor produse/servicii)

5. Analiza pieței de desfacere și a concurenței

6. Strategia de marketing

7. Proiecţii financiare privind afacerea

Lista cheltuielilor ce pot fi acoperite prin intermediul proiectului include o gamă foarte variată de cheltuieli, între care: cheltuieli salariale, cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe, cheltuieli cu servicii subcontractate specializare, cheltuieli pentru promovare, etc. Mai multe detalii cu privire la condițiile și beneficiile participării la concurs pot fi găsite în cadrul regulamentului de concurs – disponibil aici: https://concurs.diasporarestart.ro/pagina/12-regulament.

Cele mai importante termene pentru derularea concursului de planuri de afaceri sunt:

– 19 ianuarie 2018 – demararea activității în conformitate cu graficul de implementare

– 12 februarie 2018 – publicarea metodologiei de concurs

– 15 februarie 2018 – demararea perioadei de depunere a planurilor de afaceri

– 15 august 2018 – finalizarea perioadei de depunere a planurilor de afaceri

– 27 august 2018 – finalizarea procesului de evaluare și publicarea primelor rezultate

– 29 august 2018 – termenul pentru depunerea contestațiilor

– 14 septembrie 2018 – publicarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și la concursul de planuri de afaceri, vă invităm să ne contactați la office@smeprojects.ro sau la stefan.corcodel@smeprojects.ro, să vă abonați la pagina de Facebook a proiectului (Diaspora ReSTART) sau să urmăriți website-ul proiectului (www.diasporarestart.ro).

Add Your Comments

Icon

Your email address will not be published. Required fields are marked *