• office@smeprojects.ro
  • Piata Walter Maracineanu, nr. 1-3, etaj 1, Sector 1, București

Venim astăzi în întâmpinarea solicitărilor venite din partea dumneavoastră, a potențialilor câștigători ai concursului de planuri de afaceri, cu un articol dedicat cheltuielilor ce pot fi incluse în bugetul planului de afaceri. Din start, dorim să menționăm faptul că o finanțare 100% nerambursabilă implică o serie de responsabilități suplimentare de raportare, față de situația realizării unor cheltuieli/investiții din fondurile proprii ale unei firme. În acest context, începem articolul prin a menționa faptul că lista cheltuielilor eligibile pentru planurile de afaceri ce pot fi depuse în concursul Diaspora ReSTART poate fi accesată aici, această listă fiind anexă la regulamentul de concurs.

Concret, pot fi acoperite următoarele cheltuieli ale viitoarei firme:

– costurile complete cu salariile angajaților, în limita plafoanelor valabile în general pentru experții care lucrează în POCU 2014-2020, respectiv:

      – 42 lei net per oră lucrată, pentru persoane cu sub 5 ani de experiență în activitatea pe care o vor desfășura; 

      – 49 lei net per oră lucrată, pentru persoane cu 5-10 ani de experiență în activitatea pe care o vor desfășura;

      – 56 lei net per oră lucrată, pentru persoane cu peste 10 ani de experiență în activitatea pe care o vor desfășura;

– cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară. Pentru această categorie se vor respecta, din nou, prevederile generale valabile pentru POCU 2014-2020, disponibile aici, la paginile 43-44;

– cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte  cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor. Pentru aceste cheltuieli se aplică următoarele plafoane (inclusiv TVA): laptop/notebook – 4.000 lei; computer desktop – 3.500 lei; imprimantă – 3.000 lei; imprimantă multifuncțională – 12.000 lei; videoproiector – 2.500 lei; tabletă – 900 lei;

– cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea  diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri. Pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA;

– cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou înfiinţate, categorie în care sunt incluse: cheltuieli pentru cazare, cheltuieli cu diurna personalului propriu, cheltuieli pentru transportul persoanelor, taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării;

– cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării  întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile). Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA;

– cheltuieli cu utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor (energie electrică, apă, gaze, etc.);

– servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor;

– servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor;

– servicii de arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor;

– cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor;

– cheltuieli cu conectarea la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor;

– cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor (cheltuieli aferente promovării firmei);

– alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor, între care se includ: prelucrare de date; întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice; achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic; concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare.

Un aspect foarte important cu privire la aceste cheltuieli se referă la faptul că ele trebuie justificate în perioada de implementare a planului de afaceri prin documente justificative specifice (dosarul de achiziție, facturi, ordine de plată, rapoarte de activitate, etc.), documente ce vor fi încărcate tot în cadrul platformei concurs.diasporarestart.ro. Câștigătorii concursului de planuri de afaceri vor fi informați până la data semnării contractului de finanțare cu privire la documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare tip de cheltuială, CNIPMMR având drept obiectiv simplificarea cât mai amplă a proceselor de raportare realizare de câștigătorii finanțării nerambursabile. Suplimentar, echipa de proiect va acorda suport continuu tuturor câștigătorilor și va monitoriza activitatea de raportare.

Add Your Comments

Icon

Your email address will not be published. Required fields are marked *