• office@smeprojects.ro
  • Piata Walter Maracineanu, nr. 1-3, etaj 1, Sector 1, București

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 proiectul Diaspora ReSTART, proiect implementat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu ADR Nord-Est, Global Commercium Development SRL, Fundația C.A.E.S.A.R. și Metodo Estudios Consultores SL din Spania.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana din regiunile mai puțin dezvoltate ale României de către românii din Diaspora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 400 de persoane din Diaspora care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.

2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare.

3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 60 de start-up-uri.

4. Creșterea ocupării în regiunile mai slab dezvoltate ale României prin crearea a 120 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.

5. Promovarea inovării sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către cele 60 de întreprinderi finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activității de mentorat).

Cea mai interesantă activitate din cadrul proiectului, din perspectiva beneficiilor pentru grupul țintă, se referă la organizarea și derularea concursului de planuri de afaceri. În urma finalizării sale, cele mai bune 60 de planuri de afaceri vor putea fi finanțate cu maximum 40.000 de Euro fiecare. Prezentăm în cele ce urmează principalele etape ale concursului de planuri de afaceri.

Platforma online pentru depunerea planurilor de afaceri poate fi accesată pe site-ul proiectului www.diasporarestart.ro. După crearea unui cont dedicat de utilizator și confirmarea validității înregistrării, participanții la concurs pot completa secțiunile planului de afaceri, respectiv:

1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri

2. Analiza SWOT a afacerii

3. Schema organizatorică și politica de resurse umane

4. Descrierea afacerii (a principalelor produse/servicii)

5. Analiza pieței de desfacere și a concurenței

6. Strategia de marketing

7. Proiecţii financiare privind afacerea

Cele mai importante termene pentru derularea concursului de planuri de afaceri sunt:

  • 19 ianuarie 2018 – demararea activității în conformitate cu graficul de implementare
  • 31 ianuarie 2018 – publicarea metodologiei de concurs
  • 15 februarie 2018 – demararea perioadei de depunere a planurilor de afaceri
  • 15 august 2018 – finalizarea perioadei de depunere a planurilor de afaceri
  • 22 august 2018 – finalizarea procesului de evaluare și publicarea primelor rezultate
  • 29 august 2018 – termenul pentru depunerea contestațiilor
  • 14 septembrie 2018 – publicarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și la concursul de planuri de afaceri, vă invităm să ne contactați la office@smeprojects.ro sau la stefan.corcodel@smeprojects.ro, să vă abonați la pagina de Facebook a proiectului (Diaspora ReSTART) sau să urmăriți website-ul proiectului (www.diasporarestart.ro).

Add Your Comments

Icon

Your email address will not be published. Required fields are marked *